Kavalier, 2014, Gips, bemalt, H.: ca 75 cm, Preis 1450 €